LOGIN LOST_PASS EDIT_PASS NOTIFICATIONS PASSWORD
NemámKolej.cz na Facebook-u
Filtr - zobrazí se kliknutím »
RSS kanály
ID inzerátu
#
Cena max.
Kraj/město
Typ ubytování:
Pro   
ID inzerátu
#
Cena min.
Kraj/město
Typ ubytování:
Pro   
Víš že...?
Víš, že v případě zapomenutí nebo ztráty Tvého hesla si můžeš nechat zaslat nové heslo přímo na e-mail?

Pravidla portálu

+ I. Obecná ustanovení a základní pojmy

 1. Účelem těchto pravidel je stanovit zásady poskytování služeb na portálu NemámKolej.cz, způsob přidávání inzerátů, práva a povinnosti uživatelů a provozovatele.
 2. Provozovatelem se rozumí NemámKolej.cz Team (Michal Hujo, Martin Malina a Peter Bielik), který prostřednictvím těchto pravidel určuje podmínky využívání služeb.
 3. Uživatelem se rozumí každá zaregistrovaná i zaregistrována osoba, která využívá služeb portálu NemámKolej.cz.
 4. Administrátorem se rozumí osoba, kterou pověřil provozovatel, aby dohlížel na dodržování těchto pravidel uživateli.
 5. Službou se rozumí souhrn činností, které má uživatel na stránkách portálu NemámKolej.cz možnost realizovat.
 6. Registrační e-mailová adresa je e-mailová adresa, na kterou je vázán účet uživatele na portálu NemámKolej.cz.
 7. Heslo je neveřejný kód ne delší než 15 znaků, který slouží spolu s registrační e-mailovou adresou pro identifikaci uživatele při přihlašování.

+ II. Přidávání a publikování inzerátů

 1. Přidání inzerátu se provede vyplněním a odesláním formuláře pro přidání nového inzerátu příslušné kategorie.
 2. Povinné údaje při přidávání inzerátu do kategorie "hledám ubytování" (poptávky) jsou:
  • město, ve kterém uživatel hledá ubytování,
  • nájemné, které je ochoten uživatel akceptovat,
  • pohlaví osoby/osob, která/é hledá/hledají ubytování,
  • platnost inzerátu ve dnech - maximálně 60 dní,
  • samotný text inzerátu,
  • kontaktní údaje, které budou uvedeny u inzerátu - jméno, město, e-mail.
 3. Povinné údaje při přidávání inzerátu do kategorie "nabízím ubytování" (nabídky) jsou:
  • město, ve kterém uživatel nabízí ubytování,
  • nájemné, které uživatel požaduje,
  • pohlaví osoby/osob, která/é je ochoten v nabízeném ubytování akceptovat,
  • platnost inzerátu ve dnech - maximálně 60 dní ,
  • samotný text inzerátu,
  • kontaktní údaje, které budou uvedeny u inzerátu - jméno, město, e-mail .
 4. Odesláním formuláře uživatel prohlašuje, že si přečetl tato pravidla, že jim v plném rozsahu porozuměl, že si je vědom všech povinností a zavazuje se, že jich bude bezvýhradně dodržovat.
 5. Po odeslání formuláře bude uživateli na zadanou e-mailovou adresu zaslána ověřovací zpráva, kterou uživatel potvrdí správnost a relevantnost zadané e-mailové adresy.
 6. Potvrzením e-mailové adresy se přidán inzerát začne publikovat na portálu NemámKolej.cz, tzn. ostatní uživatelé mohou inzerát vyhledat, prohlížet a v případě zájmu kontaktovat uživatele, který inzerát zadal.

+ III. Uživatelský účet a přihlášení

 1. Uživatelský účet umožňuje editovat a mazat přidané inzeráty, poskytuje předvyplněny údaje při přidávání dalších inzerátů a umožňuje editovat nastavení zasílání oznamovacích e-mailových zpráv.
 2. Uživatelský účet vzniká automaticky přidáním prvního inzerátu.
 3. Uživatelský účet je vázán na zadanou e-mailovou adresu, která zároveň slouží jako přihlašovací údaj.
 4. Heslo k účtu je generováno automaticky a je uvedeno v ověřovací e-mailové zprávě.
 5. Přihlášení k uživatelskému účtu se provádí prostřednictvím sekce Moje zóna, kde uživatel vyplní přihlašovací údaje v příslušném formuláři.
 6. V případě zapomenutí hesla má uživatel možnost požádat prostřednictvím příslušného formuláře o vygenerování a zaslání nového hesla.

+ VI. Práva a povinnosti uživatele

 1. Uživatel má právo bezplatně přidávat inzeráty, jehož platnost je maximálně 60 kalendářních dnů.
 2. Uživatel má po přihlášení právo editovat nebo mazat přidané inzeráty. Zároveň má možnost u každého inzerátu povolit/zakázat zasílání oznamovacích e-mailových zpráv.
 3. Uživatel nesmí ve svých inzerátech používat slova nebo uveřejňovat fotografie, které jsou v rozporu s platnou legislativou ČR, morálkou a etikou.
 4. Uživatel nesmí bránit ostatním uživatelům ve využívání služeb portálu NemámKolej.cz, zejména přidáváním inzerátů nesouvisejících s cílem portálu.
 5. Uživatel nesmí na portálu NemámKolej.cz uveřejňovat reklamu třetí osoby.
 6. Uživatel je odpovědný za své jednání při využívání služeb, za obsah svých inzerátů a přebírá odpovědnost za škody způsobené provozovateli nebo třetí osobě nedodržením těchto pravidel ze strany uživatele.

+ V. Práva a povinnosti provozovatele

 1. Provozovatel má právo vymazávat inzeráty, které jsou v rozporu s těmito pravidly.
 2. Provozovatel má právo omezit přístup uživatele ke službám portálu NemámKolej.cz v případech uvedených ve zvláštní části těchto pravidel.
 3. Provozovatel má právo kdykoliv zrušit uživatelský účet uživatele a to i bez udání důvodu.
 4. Provozovatel má právo kdykoliv pozastavit nebo úplně ukončit poskytování služeb.
 5. Provozovatel nepřebírá odpovědnost za jednání uživatelů při využívání služeb.
 6. Provozovatel neodpovídá za pravdivost a aktuálnost inzerátů, které uživatelé přidávají.
 7. Provozovatel může kdykoliv upravit obsah těchto pravidel a to i bez předchozího upozornění.
 8. Provozovatel je povinen provádět pouze ty činnosti, které mu ukládají tato pravidla.

+ VI. Omezení přístupu a zrušení účtu

 1. Provozovatel omezí přístup ke službám portálu NemámKolej.cz na 7 dní tomu uživateli, který poruší pravidla.
 2. Provozovatel omezí přístup k účtu a službám na portálu NemámKolej.cz na dobu 1 měsíce tomu uživateli, který opakovaně porušil pravidla inzerce na portálu NemámKolej.cz.
 3. Provozovatel omezí přístup k účtu tomu uživateli, který se zaregistruje s úmyslem porušovat tato pravidla resp. legislativu ČR.
 4. Provozovatel zruší účet uživatele, který:
  • hrubě nebo opakovaně poruší tato pravidla, nebo
  • o to provozovatele požádá, nebo
  • bez udání důvodu.

+ VII. Ochrana osobních údajů

 1. Provozovatel prohlašuje, že údaje zadané při registraci, budou použity pouze pro účely registrace a nebudou poskytovány třetí osobě.
 2. Výjimkou jsou údaje o jménu uživatele a městě bydliště, které se zobrazují jako součást každého inzerátu přidaného těmto uživatelům.

+ VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Tato pravidla nabývají platnosti dnem jejich zveřejnění na portálu NemámKolej.cz v sekci Pravidla.

NemámKolej.cz Team

20 inzerátů na 1 stranu 30 inzerátů na 1 stranu 50 inzerátů na 1 stranu
hore

Partneři:

a další...